DMX 512-Opis systemu

Połączenie

Wstęp
Protokół
Połączenie
Urządzenia
Problemy
Zrozumienie metody transmisji cyfrowego sygnału DMX jest bardzo ważne, ponieważ ponad 80% problemów z systemem (nie działanie lub działanie niewłaściwe) spowodowane jest błędnymi połączeniami i zniekształceniami transmitowanego sygnału.

Sygnał DMX jest przesyłany poprzez przemysłowy interfejs szeregowy standardu EIA485, bardziej znany jako RS485. Jest on zbliżony do powszechnego w PC-tach portu RS232, jednak trochę się różni.
Niektóre komputery są wyposażone w interfejsy RS485, jednak ma on inne parametry transmisji niż wymagane dla DMX.

RS485 stosuje 2 lub 3 przewody:
-sygnał + (s+)
-sygnał - (s-)
-masa lub 0 (GND lub 0)

Stan HI (wysoki) występuje, gdy przewód s+ ma potencjał wyższy niż s-.
Stan LO (niski) występuje, gdy przewód s+ ma potencjał niższy niż s-.

Odbiornik jest różnicowy - ważna jest różnica potencjałów między dwoma przewodami sygnałowymi (s+ i s-), nie między każdym z nich a masą.
W niektórych zastosowaniach EIA485 przewodu masowego może wcale nie być.
Dopuszczalny zakres napięć zawiera się między +12 V a -7V.
Minimalna rozpoznawalna różnica między przewodami wynosi 200mV (0.2V).
Zaletą transmisji różnicowej jest odporność na zakłócenia - jeżeli np. w kablu zaindukuje się sygnał zakłócający o napięciu 1V to zaindukuje się on w obu przewodach taki sam.
Z zasady działania odbiornika różnicowego wynika, że sygnał o takim samym potencjale w obu przewodach jest pomijany - zatem zakłócenie to nie wpłynęło wcale na wyjściowy sygnał w odbiorniku.
Jeżeli konsoleta wysyła sygnał o napięciu +/-5V i wskutek złego lutowania, zanieczyszczonych styków i innych przeszkód napięcie wyjściowe spadnie do +/- 0.1V to odbiornik taki sygnał jeszcze odbierze i zdekoduje.

Pierwszą zasadą przy budowaniu instalacji DMX jest stosowanie wyłącznie kabli do transmisji cyfrowej i porządnych złącz. Nie wolno używać kabli mikrofonowych, nawet gdy w urządzeniu występują 3-stykowe złącza XLR.
Kable mikrofonowe najwyższej klasy mogą przenosić pasmo max do 80-100kHz bez zniekształceń. Sygnał DMX ma częstotliwość 250kHz fali prostokątnej, co przy zastosowaniu kabla mikrofonowego powoduje zniekształcenia uniemożliwiające poprawną pracę systemu.
Poza tym z reguły mają przewód masy połączony z obu stron do wtyku, co w przypadku połączenia w konsolecie masy sygnałowej z zasilającą (ziemia w sieci) może powodować przekłamania sygnału.

Należy stosować kable odpowiadające zaleceniom EIA485 - kable powinny mieć skręcone ze sobą żyły sygnałowe i dobry ekran z folii i plecionki.

Połączenia przewodów między 5-pinowymi złączami XLR:

Pin 1 - Pin 1 - masa (nie łączyć z obudową złącza!)
Pin 2 - Pin 2 - s-
Pin 3 - Pin 3 - s+
Pin 4 - Pin 4 - dodatkowy s-
Pin 5 - Pin 5 - dodatkowy s-
Dodatkowa para bywa wykorzystywana do transmisji zwrotnej, do zasilania zmieniaczy kolorów itp.

Obciążenie sieci

Sygnał DMX wyprowadzony z urządzenia zgodnego ze standardem może sterować maksymalnie 32 urządzenia.
Jeżeli zachodzi potrzeba wysterowania więcej niż 32 urządzeń należy zastosować wzmacniacz lub splitter sygnału.
Są one połączone szeregowo, tj. konsoleta do DMX IN pierwszego urządzenia, DMX OUT pierwszego do DMX IN drugiego itd.
Przyporządkowanie gniazd jest odwrotne niż w sprzęcie audio - wyjście zawsze jest żeńskie, wejście - męskie.

Uwaga!
Na końcu magistrali DMX należy umieścić terminator magistrali w postaci rezystora 120 Om 0.2 W.
Najprościej zrobić to tak:
1. Zdobyć męską wtyczkę XLR 5 pin
2. Zdobyć rezystor
3. Przylutować rezystor do styków 2 i 3 wtyku
4. Wetknąć takie urządzonko do DMX Out ostatniego urządzenia.

Oczywiście jeśli używamy rozdzielacza (splittera) należy terminator umieścić na końcu każdego odgałęzienia.